BẢNG GIÁ IN NHANH BẮC HÀ

 Ố TRANG IN  KHỔ A4  TIỀN GIẤY IN
 Từ 1-20 trang  4.500đ/trang A4 – Offset/Coucher 100gsm – 150gsm 300đ
 Từ 21 – 100 trang  2.500đ/trang A4 – Offset/Coucher 200gsm – 250gsm 500đ
 200  2.000đ/trang A4 – Offset/Coucher 300gsm 700đ
 300  1.600đ/trang A4 – Offset/Coucher 350gsm 800đ
 400  1.500đ/trang A4 – Decal nhựa,trong,thiếc 3000đ
 500  1.400đ/trang A4 – Decal vỡ 8000đ
 600  1.300đ/trang A4 – Decal giấy 1200đ
 700  1.200đ/trang Phôi pbi 12x22cm (100gsm) 200đ
 800  1.100đ/trang Phôi pbi 12x22cm (120gsm) 300đ
 900  1.000đ/trang Phôi pbi 25x34cm (120gsm) 800đ
 1000  900đ/trang Phôi pbi 25x34cm (150gsm) 900đ
 Decal nhựa, trong, vỡ  x2 lần bảng giá Phôi pbi 16x23cm (100gsm) 500đ
Phôi pbi 11x19cm (100gsm) 180đ
Phôi pbi 14x22cm (100gsm) 280đ

 

BẢNG GIÁ IN TEM VỠ GIẤY

Tem chữ nhật kích thước 1x2cm, số màu in không hạn chế

Số lượng      Đơn giá Thành tiền
 500  260đ 130.000đ
 1000  200đ 200.000đ
 2.000  160đ 320.000đ
 3.000  150đ 450.000đ
 5.000  140đ 700.000đ
 10.000  120đ 1.200.000đ

Tem oval kích thước 1x2cm hoặc tem tròn đường kính 1,5cm, số màu in không hạn chế

Số lượng      Đơn giá Thành tiền
 1000  300đ 300.000đ
 2000  230đ 460.000đ
 3.000  190đ 570.000đ
 5.000  150đ 750.000đ
 10.000  140đ 1.400.000đ
 20.000  110đ 2.200.000đ

BẢNG GIÁ IN TEM NHÃN DECAL NHỰA

Tem decal nhựa, decal trong suốt, decal thiếc, decal gương hình tròn đường kính 4cm có cán bóng sau in
Số lượng Đơn giá Thành tiền
500 1.300đ 650.000đ
1.000 1.100đ 1.100.000đ
2.000 700đ 1.400.000đ
3.000 600đ 1.800.000đ
5.000 400đ 2.000.000đ
10.000 350đ 3.500.000đ
Tem decal nhựa, decal trong suốt, decal thiếc, decal gương hình chữ nhật kích thước 4x6cm có cán bóng sau in
Số lượng Đơn giá Thành tiền
500 1.000đ 500.000đ
1.000 750đ 750.000đ
2.000 600đ 1.200.000đ
3.000 500đ 1.500.000đ
5.000 400đ 2.000.000đ
10.000 350đ 3.500.000đ

 

BẢNG GIÁ IN TEM NHÃN DECAL TRONG SUỐT

Tem decal nhựa, decal trong suốt, decal thiếc, decal gương hình tròn đường kính 4cm có cán bóng sau in

Số lượng      Đơn giá Thành tiền
500 1.300đ 650.000đ
1.000 1.100đ 1.100.000đ
2.000 700đ 1.400.000đ
3.000 600đ 1.800.000đ
5.000 500đ 2.500.000đ
10.000 450đ 4.500.000đ
Tem decal nhựa, decal trong suốt, decal thiếc, decal gương hình chữ nhật kích thước 4x6cm có cán bóng sau in
Số lượng      Đơn giá Thành tiền
500 1.000đ 500.000đ
1.000 750đ 750.000đ
2.000 600đ 1.200.000đ
3.000 500đ 1.500.000đ
5.000 400đ 2.000.000đ
10.000 350đ 3.500.000đ
Bảng giá tham khảo Voucher – Coupon – Gift card – Vé mời
kích thước 8x20cm; in màu 2 mặt chất liệu giấy Coucher 150gsm

(Thiết kế miễn phí 100%)
Số lượng Đơn giá Thành tiền
200 2.700đ 540.000đ
500 1.400đ 700.000đ
1.000 1.000đ 1.000.000đ
2.000 700đ 1.400.000đ
3.000 550đ 1.650.000đ